دل نامه "دلسروده های محمدرضا قاسمی وحید"

عزیزان: هرگونه برداشت با ذکر نام نویسنده و وبلاگ هیچ منعی ندارد.

شهریور 98
3 پست
اسفند 97
1 پست
آبان 97
1 پست
مهر 97
1 پست
مرداد 97
3 پست
تیر 97
4 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
13 پست
تیر 85
3 پست
نوروز
2 پست
بهاری
1 پست
فرخنده
1 پست
صنمی
1 پست
اشکی
1 پست
عالم_پیر
1 پست
بند_قلبش
1 پست
بی_آفتاب
1 پست
صفا
1 پست
عروج
1 پست
مروه
1 پست
مرکب
1 پست
قمر
1 پست
عدن
1 پست
قاب_چشمم
1 پست
طره_ی
1 پست
صبوری
1 پست
قلبت
1 پست
سراغ
1 پست
معوا
1 پست
سرچشمه
1 پست
قربانگاه
1 پست
غزل
1 پست
واژه
1 پست
میخانه
1 پست
مشتاق
1 پست
جزیره
1 پست
عاقلانه
1 پست
آمدی
1 پست
پرواز_را
1 پست
وقف_حق
1 پست
گل
1 پست
اوج
1 پست
ایرانیان
1 پست
تقارن
1 پست
زمزمه
1 پست
برید
1 پست
تصوریست
1 پست
تقدیر
1 پست
خیال
1 پست
فروزان
1 پست
نگاری
1 پست
خاطره
1 پست
یلدا
1 پست
با_تو
1 پست
جاوید
1 پست
خسته_ام
1 پست
بگذرد
1 پست
اما_نگو
1 پست
فردا
1 پست
غافلگیر
1 پست
تنگدلی
1 پست
چشم_سر
1 پست
سیه_چاله
1 پست
تنهایی
1 پست
داشته_ام
1 پست
چون_و_چرا
1 پست
عمر_من
1 پست
کلید_صبح
1 پست
صداها
1 پست
هیچ_سالی
1 پست
روراست
1 پست
باغچه
1 پست
کنتور_آب
1 پست
زنده_ام
1 پست
چام_شراب
1 پست
تاج_زر
1 پست
شرری
1 پست
آتش_و_آب
1 پست
آگه_کیست
1 پست
دیروز
1 پست
همچنان
1 پست
می_پایم
1 پست
بهار
1 پست
باستان
1 پست
صبا
1 پست
زلف_پریش
1 پست
مدهوش
1 پست
بیتاب
1 پست
آغوش_ابر
1 پست
فریاد
1 پست
روح
1 پست
نقش_مرا
1 پست
شب
1 پست
سردرگم
1 پست
لوطی
1 پست
عنتر
1 پست
دلِ_پیرم
1 پست
شکاف_گلو
1 پست
غروب
1 پست
گلستان
1 پست
ابیات
1 پست
سبحات
1 پست
شوق_چشمت
1 پست
بام_خانه
1 پست
سیلی
1 پست
فضا
1 پست
ساقی
1 پست
طرحی_نو
1 پست
شوقی_نو
1 پست
نور
1 پست
شقایق
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...
.◦●.چشمان بارانی.●◦.
بترسید از آدم های که عاشق نیستند ! ولی عاشق کردن را خوب می دانند !
قنوت سپیده دم
اجتماعی،دینی،سیاسی